Kontaktuppgifter

Storm Service

Handelsvägen 16

65610 Korsholm

Lars Storm, 050 3018890

lasse.storm(at)netikka.fi

Öppethållningstider

Må-fr 9.00-17.00

Lördagsöppet

Fr.o.m 27.4 t.o.m 25.5

Lö 10.00-14.00

Eftersom jag är ensam så kan jag tyvärr inte garantera att jag alltid är på plats under öppethållningstiderna. Därför är det säkrast att ringa först.

 

Annonser